Kontakt

Adresa a sídlo spoločnosti

Seredská 247/4012
917 05  Trnava - Modranka
Slovenská republika

Telefón a e-mail

Peter Koleňák, Konateľ spoločnosti

+421 907 707 155

techkon@techkon.sk

Mgr. Mário Hegedüs, Výkonný riaditeľ

+421 905 144 009

techkon@techkon.sk

Ing. Tomáš Drobný, Výrobný riaditeľ

+421 908 781 009

techkon@techkon.sk

Ivetka Koleňáková, Administratívny pracovník

+421 915 779 131 

techkon@techkon.sk

Zuzana Škultétyová, Asistentka riaditeľa,

+421 918 822 350

techkon@techkon.sk