Materiály

PVC fólie — odolávajú všetkým vonkajším vplyvom prostredia, vrátane UV žiarenia. Ich charakteristickými vlastnosťami sú rozmerová stálosť, nízky difúzny odpor, odolnosť voči kyslým dažďom, odolnosť voči starnutiu a mechanickému namáhaniu. Nachádzajú svoje uplatnenie aj pri rekonštrukcii strešného plášťa. Sú vhodným materiálom na tlakové izolácie spodných stavieb, izolácie bazénov a záhradných jazierok. Bránia prestupu radónu. Fólie sa kladú v jednej vrstve na upravený podklad s ochrannou vrstvou z technickej textílie.
Používame materiály: Sika, Fatra.

Modifikované elastomerbitumenové pásy — Izolačné pásy na báze modifikovaných asfaltov. Sú ľahko spracovateľné aj pri nízkych teplotách. Pásy obsahujú zmäkčovadlá, ktoré zabezpečujú ich pružnosť. Pásy netreba opatrovať ochrannými nátermi. Dodávajú sa aj s povrchovými úpravami z bridlicového posypu v rôznych farebných odtieňoch. Sú vhodným materiálom na strechy aj spodné stavby. Požívame ich aj pri rekonštrukciách plochých striech.
Používame materiály: Bauder, Dehtochema.

Oxidované asfaltové pásy — Izolačné pásy z oxidovaného asfaltu. V poslednej dobe sa dostávajú mierne do úzadia. Sú nahradzované pásmi z modifikovaného asfaltu.
Používame materiály: Dehtochema, Icopal.

HDPE fólie — Sú vyrábane z vysokohustotného polyetylénu. Majú vynikajúcu chemickú odolnosť, mechanické vlastnosti, rozmerovú stabilitu a odolnosť voči tepelnej degradácii. Používajú sa pri izolácii skládok odpadov, priemyselných a komerčných hál, stavebných objektov ako izolácia proti vlhkosti a prestupu radónu do úžitkových priestorov stavby. Nopové (profilované) fólie bývajú súčasťou skladby zelených striech, majú využitie aj pri drenážnych odvodneniach stavieb.
Používame materiály: Gundle/SLT Environmental, Inc. (GSE), JUTA, Dörken.

EPDM membrány — Hlavnou zložkou týchto materiálov je syntetická guma vyrobená z etylén propylén dien monomeru zmiešaného so sadzami, olejmi a tvrdidlami. Ich veľkou výhodou je rýchla inštaláciu. Tá je možná vďaka rôznym rozmerom plachiet, ktoré majú až 15 m šírku a 60 m dĺžku. Odolávajú všetkým vonkajším vplyvom prostredia, vrátane UV žiarenia. Majú niekoľkokrát dlhšiu životnosť ako ostatné materiály. Sú veľmi pružné, rozmerovo stále a odolné voči mechanickému poškodeniu. Svoje fyzikálne vlastnosti si zachovávajú pri teplotách od -45 °C do 130 °C. Počas doby životnosti nevyžadujú žiadnu údržbu. Materiál je veľmi dobrou alternatívou na hydroizoláciu strešného plášťa. Používa sa aj na izoláciu záhradných jazierok.
Používame materiály: Carlisle, Firestone.

Stavebná chémia — Minerálne izolácie, kryštalické izolácie, bentonitové pásy, materiály na báze studeného bitumenu, epoxidové nátery, kremičité roztoky, sanačné omietky. Sú to materiály požívané na novostavbách ako aj pri rekonštrukciách budov. Sú ľahko aplikovateľné aj na zle prístupne miesta. Môžeme ich použiť na hydroizoláciu spodnej stavby, kúpeľní, bazénov, na sanáciu zavlhnutého muriva. Epoxidové podlahy zase nájdu uplatnenie na miestach, kde sa vyskytujú agresívne látky.
Používame materiály: Schomburg, Sika, Mapei.

Bentonitové rohože — Ide o materiál sendvičovej skladby, kde sa medzi 2 vrstvami geotextílie nachádza vrstva bentonitového prachu. Materiál sa veľmi rýchlo aplikuje a používa sa pri tlakových hydroizoláciach spodných stavieb.
Používame materiály: BPA-GmbH.

Utesnenie dilatačných škár — Vodotesné ošetrenie hydroizolačných škár PVC profilmy.
Používame materiály: Sika, Schomburg.

Expandovaný polystyrén (EPS) — Najdôležitejšou vlastnosťou expandovaného (penového) polystyrénu je nízka hodnota tepelnej vodivosti. Tá je okrem iného závislá na objemovej hmotnosti, obsahu vlhkosti a na teplote dosiek. Má teda široké uplatnenie v celom stavebníctve ako tepelný izolant. Je vhodný na použitie do podlahy, na fasádu, strechu s klasickým poradím vrstiev atď.
Používame materiály: Rigips, Polyform, Bachl.

Extrudovaný polystyrén Fibran Eco (XPS) — Má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Nasiakavosť materiálu s uzavretou bunkovou štruktúrou je zanedbateľne malá, a aj pri dlhodobom pôsobení vlhkosti sa nezhorší jeho tepelno-izolačná schopnosť. V priebehu životnosti stavebného objektu sa nemenia vynikajúce fyzikálne vlastnosti extrudovaného polystyrénu. Nachádza široké uplatnenie v celom stavebníctve. Je vhodný ako tepelný izolant do striech, vysoko zaťažovaných podláh, fasád, obvodového betónu pod úrovňou terénu ale aj do mraziarenských boxov.
Používame materiály: Fibran.

Minerálna vlna — Minerálna vlna je tvorená nespočetným množstvom jemných čadičových vlákien a malých dutiniek, v ktorých je uzatvorený vzduch. Vzduch bez pohybu je vynikajúcim izolantom. Všeobecne sa dá povedať, že čím sú vzduchové dutiny v izolačnej hmote menšie a čím je ich počet väčší tým je väčšia aj izolačná schopnosť minerálnej vlny. Má podobné použitie ako expandovaný polystyrén.
Používame materiály: Nobasil, Rockwool, Isover.

Polyuretánové tepelné izolácie (PUR) — Polyuretánová pena ma najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti zo všetkých používaných materiálov. PUR dosky sú rozmerovo stále a majú vysokú pevnosť v tlaku.
Používame materiály: Bauder.

Poplastované plechy — Sú súčasťou hydroizolačného systému z PVC fólií.
Používame materiály: Sika.

Odvodňovacie systémy — K dispozícii sú rôzne materiály ako meď, titánzinok, pozink aj hliník s rôznymi farebnými úpravami.
Používame materiály: K&J&G, Rheinzink, SAG.