Dotazník spokojnosti

Vážený zákazník, v záujme neustáleho rozvíjania našich vzťahov a skvalitňovania poskytovaných služieb, Vás žiadame o vyplnenie nasledovného dotazníka.

Na základe Vašich postrehov, skúseností a návrhov budeme prijímať opatrenia na zvyšovanie našej kvality pre Vašu spokojnosť.